top of page

HFFR - Halogen Free Flame Resistant Compounds

Your solution partner Greenmer is always with you with qualified polymer compounds specially produced for the needs of the sector.

Greenmer CPR.png
Greenmer CPR Test.jpg

Zorunluluklar   

*CE Markalama

1 Temmuz 2016 – 1 Temmuz 2017 arasındaki geçiş sürecinden sonra yeni standarda göre CE markalama yapılması zorunlu hale gelecektir.

 

*Performans Beyanı (DoP)

CE etiketiyle birlikte yapı için üretilen her kablonun EN50575’de belirtilen performans sınıflarına göre üretici tarafından beyan edilmesi zorunlu olacaktır.

EN 50575 Standart Kapsamı

EN 50575 standardı yapılarda kalıcı olarak kullanılan enerji, haberleşme ve sinyal kablolarını kapsamaktadır.

 

Standart kapsamında alev yayılımı, enerji içeriği, ısı emisyonu, duman yoğunluğu, damlama, asidite gibi birçok parametre test edilmektedir. Kablolar performansa göre Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca ve Fca olmak üzere yedi ana sınıfa ayrılmaktadır.

EN 50575 Performans Sınıflandırması

Sınıf

 

Aca

 

B1ca

 

 

 

 

B2ca

 

 

 

 

 

 

Cca

 

 

 

 

 

 

Dca

 

 

 

 

 

 

 

Eca

 

Fca

Standart

 

EN ISO 1716

 

EN 50399

(30 kW Flame Source)

 

 

 

EN 60332-1-2

 

EN 50399

(20,5 kW Flame Source)

 

 

 

EN 60332-1-2

 

EN 50399

(20,5 kW Flame Source)

 

 

 

EN 60332-1-2

 

EN 50399

(20,5 kW Flame Source)

 

 

EN 60332-1-2

 

EN 60332-1-2

 

Performans tanımlanmamış

Sınıf Kriteri

 

PCS≤2,0 MJ/kg

 

FS≤ 1,75 m

THR1200s≤ 10 MJ

Peak HRR≤ 20 kW

FIGRA≤ 120 Ws-1

 

H≤425 mm

 

FS≤ 1,5 m

THR1200s≤ 15 MJ

Peak HRR≤ 30 kW

FIGRA≤ 150 Ws-1

 

H≤425 mm

 

FS≤ 2,0 m

THR1200s≤ 30 MJ

Peak HRR≤ 60 kW

FIGRA≤ 300 Ws-1

 

H≤425 mm

 

THR1200s≤ 70 MJ

Peak HRR≤ 400 kW

FIGRA≤ 1300 Ws-1

 

H≤425 mm

 

H≤425 mm

 

Performans tanımlanmamış

Ek Sınıflandırma

 

 

 

 

 

 

 

 

Duman üretimi,

 

Yanan damla / Parça,

 

Asidite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

Sınıf

s1

 

 

s1a

 

 

s1b

 

 

s2

 

 

s3

 

d0

 

 

d1

 

 

d2

 

a1

 

a2

 

a3

Sınıf Kriteri

TSP1200s≤ 50 m2

Peak SPR≤ 0,25 m2/s

 

Işık Geçirgenliği

EN 61034-2≥ 80%

 

Işık Geçirgenliği

EN 61034-2≥ 60% ˂80%

 

TSP1200s≤ 400 m2

Peak SPR≤ 1,5 m2/s

 

s1 yada s2 değil

 

1200 sn yanan damla/parça olmayacak

 

1200 sn içinde 10sn’den uzun süren yanan damla/parça olmayacak.

 

d0 yada d1 değil

İletkenlik ˂2,5 µS/mm, pH˃ 4,3

 

İletkenlik ˂10 µS/mm, pH˃ 4,3

 

a1 yada a2 değil /deklarasyon yok

Greenmer CPR.png

Malzeme Adı

 

 

FR 4343

 

 

 

 

 

 

 

FR 4543

 

 

 

 

 

 

 

TP 460

 

 

 

 

 

 

 

FRb 5560

 

 

 

FRb 4030

Açıklama

 

 

*CPR C/B2 sınıfı ve d1 damlama sınıfı için tasarlanmıştır.

*Yüksek elektriksel özellikleriyle birlikte kablo izole ve kılıf uygulamaları için geliştirilmiştir.

 

 

 

Uygun fiyatlı CPR B2 ve d1 damlama sınıfı için tasalanmıştır.

*HM2 standardına uygundur.

 

 

 

 

*CPR B2 sınıfı d0 özellik için geliştirilmiştir.

*Düşük et kalınlığında bile çok iyi alev dayanımına sahiptir.

*Yüksek alev dayanımı istenen kablo izole ve kılıf uygulamaları için geliştirilmiştir.

 

*CPR için geliştirilmiş yüksek yanmazlık özelliğine sahip kablo dolgu malzemesi,

 

*Direk dolgu ve tandem uygulamalarına uygundur.

Greenmer CPR Çözümleri (HFFR - Halojen Free Flame Retardant)

Önde gelen birçok kablo firmasıyla birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, CPR kapsamındaki sınıflar için innovatif ürünler geliştirilmiştir.

 

Belirtilen sınıflar içerisinde Cca, Dca ve Eca en sık kullanılması beklenen sınıflardır. Tabloda belirtilen B2ca sınıfına uygun olarak geliştirilmiş kompaundlar tüm alt sınıflar için de uygun kabul edilir.

 

Yeni ürünlerle ilgili genel bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EN 50399 FIPEC Senaryo 1 (20,5 kW)

Yoğunluk

g/cm3

 

1,55

 

 

 

 

 

 

1,58

 

 

 

 

 

 

1,58

 

 

 

 

 

 

 

1,69

 

 

 

1,56

Oksijen İndeksi

%

43

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

40

 

 

 

Cca/B2ca

 

 

 

 

 

 

 

B2ca

 

 

 

 

 

 

 

B2ca

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

Test

 

Flame Spread

 

THR1200s

 

Peak HRR

 

FIGRA

 

Flame Spread

 

THR1200s

 

Peak HRR

 

FIGRA

 

Flame Spread

 

THR1200s

 

Peak HRR

 

FIGRA

 

-

 

 

-

Kriter

 

 

≤ 1,5

 

≤ 15

 

≤ 30

 

≤ 150

 

≤ 1,5

 

≤ 15

 

≤ 30

 

≤ 150

 

≤ 1,5

 

≤ 15

 

≤ 30

 

≤ 150

 

-

 

 

-

Birim

 

 

m

 

MJ

 

kW

 

Ws-1

 

m

 

MJ

 

kW

 

Ws-1

 

m

 

MJ

 

kW

 

Ws-1

 

-

 

 

-

Ölçüm*

 

 

1,31

 

12,8

 

25,7

 

94,6

 

≤ 1,12

 

≤ 9

 

≤ 22

 

≤ 90

 

1,05

 

8,4

 

18

 

75

 

-

 

 

-

* 3x1,50 mm2 LIHCH kablo olarak test edilmiştir. Değerler kablo yapısı, tipi ve kesitine göre değişiklik gösterebilir.

 

Feragat

 

Greenmer A.Ş. bu dokümandaki verilerin yayınlandığı tarih itibariyle doğru olduğuna inanmakla birlikte, belirtilen veriler yalnızca bilgi amacıyla sunulmaktadır. Bu dokümanda belirtilen veriler yalnızca referans olarak kullanılması içindir, ürün şartnamesi olarak kullanılamaz. Bu dokümandaki bilgiler yalnızca kod ile tanımlanan ürün ya da malzemeler ile ilgilidir, bir başka ürün ya da malzemeyle karıştırıldığında kullanılamaz.

Greenmer A.Ş. burada ürün tanımı veya bilgilendirmesi için sunulan hiçbir verinin herhangi özel bir uygulama için uygunluğunu garanti etmez, ticari garanti veya bir başka garantiyi açık veya zımni olarak sunmaz. Ürünlerin, müşterilerin talep ettiği belirli özel amaçlara uygunluğunun analiz ve test edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Müşterimiz ürünlerimizin uygun bir şekilde işlenmesi ve taşınmasından, güvenli ve yasal kullanımından sorumludur.

bottom of page